1. Va rugam sa urgentati finalizarea actualizarii datelor personalului de conducere din unitatile de invatamant in aplicatia SIIIR, termen pâna la data de 03.10.2023 ora 14.00

2.La nivelul tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar din judet (inclusiv palate si cluburi ale copiilor, cluburi sportive scolare, CJRAE) va rugam sa actualizati modulul "Resurse Umane" din aplicatia SIIIR pana la data de 12.10.2023, astfel:
   - actualizarea datelor personalului didactic de predare si incadrarea pe posturile constituite;
   - actualizarea datelor personalului didactic auxiliar;
   - actualizarea datelor personalului nedidactic;

         Gabriela Miklos - ISJ