Tabel

Precizari

Pentru calitatea de profesori asistenți rugăm să se înscrie și cadrele didactice de la unități de învățământ cu nivel preșcolar, primar sau gimnazial, palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive.

Documentul va fi transmis letric, semnat si stampilat, pe faxul ISJ Sibiu 0269210817, precum și în format excel editabil, salvat și denumit cu numele unității de învatamânt, pe adresa de mail daniela.muntean@isjsb.ro. 

Multumim.