În atenția directorilor și a responsabililor cu egalitatea de șanse din școli