In sectiunea Bacalaureat sunt postate precizari referitoare la inscrierea cadrelor didactice in comisiile de bacalaureat 2023 și modelul de tabel care trebuie transmis la ISJ. Documentul va fi transmis letric, semnat si stampilat, pe faxul ISJ Sibiu 0269210817, precum și în format excel editabil, salvat și denumit cu numele unității de învatamânt, pe adresa de mail daniela.muntean@isjsb.ro. 

Conducerile unităților de învățământ liceal vor nominaliza OBLIGATORIU cadre didactice care nu sunt în situaţie de incompatibilitate prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat national, pentru comisiile de examen sau comisiile zonale evaluare.

Pentru calitatea de profesori asistenți rugăm să se înscrie și cadrele didactice de la unități de învățământ cu nivel preșcolar, primar sau gimnazial, palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive.