ANUNȚ CONCURS - În temeiul dispozițiilor H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu organizează concurs pentru ocuparea a 1 post contractual vacant de Auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Inspectoratului Scolar Județean Sibiu