Având în vedere prevederile Ordinului nr.12 din 15.03.2023 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale, potrivit prevederilor art. 27 - alin. (1) din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată - "Pentru copiii de vârstă școlară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul școlar are obligația să transmită agenției teritoriale, în luna martie a fiecărui an și respectiv în luna august a fiecărui an, situația privind frecventarea cursurilor de către acești copii până la data de 21.08.2023, în macheta online postată în secțiunea "Programe sociale", pagina "Alocația pentru susținerea familiei"(autentificare cu utilizatorul și parola unității)

Absențele nemotivate se vor completa pentru perioada aprilie 2023-iunie 2023