Pe pagina inspectorului Laura Pitariu la sectiunea Documente actuale a fost publicata Procedura privind organizarea PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 ȘI ECHIVALAREA CU REZULTATELE OBȚINUTE PENTRU LIMBILE MODERNE (admitere bilingv 2023).