Precizări Ministerul Educației

Vă rugăm să aveți în vedere art. 142 din Codul Fiscal la stabilirea necesarului de sume pentru HJ.

ART. 142*) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele: aa) sumele reprezentând dobânzi şi actualizarea cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz, acordate în legătură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferenţe ale acestora;

Vă rugăm să accesați pagina securizată Salarizare, Rețea școlară - Miklos Gabriela, din secțiunea "Compartimente ISJ" prin autentificare cu utilizatorul și parola unității pentru completarea machetei online denumită "Machetă HJ+Dobânzi+INFLATIE an 2023".

Vă rugăm să vă asumați corectitudinea datelor completate în machetă și să le transmiteți în format letric cu semnătură și ștampilă, la numărul de fax: 0269210817

Termen : 16.03.2023 - ORA 12

Gabriela Miklos