Având în vedere adresa ME Nr.25944/07.03.2023 referitoare la participarea personalului didactic la programul de instruire online MATE (5 credite), vă rugăm:

- să mobilizați cadrele didactice de nivel gimnazial și primar, din fiecare unitate școlară, să se înscrie și să parcurgă Programul de instruire online MATE;

- să mobilizați cadrele didactice care s-au înscris deja și au parcurs programul, să finalizeze cursul cu etapa de Evaluare finală (La nivelul județului Sibiu apare o diferență de peste 350 de cursanți care nu au finalizat programul).

Accesul la curs se face accesând link-ul: https://mate.edu.ro/

Termen de finalizare: 17 martie 2023.

programul de instruire online MATE (5 credite), vă rugăm:
- să mobilizați cadrele didactice de nivel gimnazial și primar, din fiecare unitate școlară, să se
înscrie și să parcurgă Programul de instruire online MATE;
- să mobilizați cadrele didactice care s-au înscris deja și au parcurs programul, să finalizeze cursul
cu etapa de Evaluare finală (La nivelul județului Sibiu apare o diferență de peste 350 de cursanți
care nu au finalizat programul).
Accesul la curs se face accesând link-ul: https://mate.edu.ro/
Termen de finalizare: 17 martie 2023.