În atenția secretarelor și contabilelor din unitățile de învățământ vă rugăm să nu inițializați în EduSal luna ianuarie 2023 deoarece pot apărea erori la pontaje și grila de salarii. Vă rugăm să așteptați noua versiune de EduSal

Șef birou Plan Salarizare

ec. Gabriela Miklos