În atenția personalului didactic din învățământul gimnazial care predă disciplina Educație socială - Program de formare profesională continuă (15 credite)