Ghid de orientări metodologice adresat cadrelor didactice din învățământul primar și secundar privind modalitățile de combatere a dezinformării șl de promovare a alfabetizării digitale. Documentul se înscrie în Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) și contribuie la realizarea spațiului european al educației prin abordarea a trei teme de interes: dezvoltarea competențelor digitale, combaterea dezinformării și evaluarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul primar și secundar