În atenția secretarilor/contabililor unităților de învățământ preuniversitar de STAT(masă+special+conexe)- Situație Hotărâri Judecătorești

Vă rugăm să accesați pagina "Plan Salarizare" prin conectare cu utilizatorul și parola unității, din secțiunea "Compartimente ISJ" și să completați datele solicitate în macheta online "MACHETA_online_HJ+Dobanzi_termen_22.11.2022".

ATENȚIE! Sumele comunicate de dumneavoastră se referă la drepturile de natură salarială și dobânda aferentă, câștigate pe baza hotărârilor judecătorești, definitive și irevocabile,  pentru care tranșa aferentă anului 2022 nu a fost plătită până în prezent.

Notă: Se vor include și eventualele tranșe restante, aferente anilor precedenți, neplătite până în prezent.

Datele completate în macheta online, asumate de către conducerea unității de învățământ cu semnătura și ștampilă se vor transmite în format letric, conform formularului (aici) la inspectoratul școlar, pe fax: 0269210817, termen : 22.11.2022

Formularul se completează cu 0 dacă nu sunt sume.

Vă rugăm de asemenea să consultati precizările privind "fluxul de lucru - Hotărâri Judecătorești", situat tot pe pagina "Plan Salarizare" din secțiunea "Compartimente ISJ".

Șef Birou,

Gabriela Miklos