Cererile pentru efectuarea inspecției curente (1) în anul școlar 2022-2023, în vederea înscrierii pentru susținerea gradului didactic II în sesiunea 2023-2025, respectiv, pentru susținerea gradului didactic I în sesiunea 2024-2026 se vor înregistra la secretariatul ISJ Sibiu în perioada 03 - 31 octombrie 2022.

Modele de cereri au fost publicate pe pagina Perfecționare didactică, secțiunile Gradul didactic II/ Gradul didactic I.


Inspector școlar,

Prof. Mariana Buzuriu