Rezultatul probei de evaluare a interviului din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director / director adjunct se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului. Contestația, redactată conform modelului din Anexa nr 1 (atașată aici) se depune la registratura inspectoratului școlar sau se transmite electronic pe e-mail la officeisj@yahoo.com

Candidații în cadrul acestei etape:
a) pot contesta doar punctajul obținut la proba de interviu, nu și aspecte care vizează organizarea / desfășurarea probei;
b) în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației;
c) trebuie să depună câte o contestație distinctă pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste punctajul obținut la proba de interviu;
d) nu pot contesta punctajul obținut de alți candidați.