Lista de verificare a cererilor pentru efectuarea inspectiei curente (1) in anul scolar 2021-2022:

Lista de verificare IC1 2021-2022

Pentru neconformitățile constatate la verificarea cererii de înscriere, conform listei de verificare, se vor transmite până marți, 09.11.2021, ora 12,00, următoarele documente (prin e-mail, pe adresa secretariatului ISJ Sibiu: officeisj@yahoo.com):

- pentru CONFIRMARE DISCIPLINĂ ÎNV. PREȘCOLAR SAU ÎNV. PRIMAR - declarație pe proprie răspundere a candidatului privind nivelul pentru care se înscrie pentru susținerea gradului didactic II;

- pentru VECHIME INCOMPLETĂ - adeverință cu vechimea la catedră calculată de la obținerea definitivării în învățământ până la 31.08.2022 (cel puțin 2 ani, respectiv 1 an, în cazul candidaților care au obținut media 10 la examenul de definitivare în învățământ sesiunea 2021).

cel puțin 4, respectiv 3, în cazul candidaților
care au obținut media 10 la examenul de definitivare în învățământ.

Pentru calculul vechimii la catedră aveți în vedere precizările din nota atașată.

Precizări vechime înscriere grad didactic II

 

Inspector școlar,

prof. Mariana Buzuriu