Stimati directori, avand in vedere data limita de 29.X.2021 pentru admiterea/respingerea dosarelor depuse pentru examenul de DEFINITIVAT 2022, vă rog să completati/transmiteti spre completare acest  FORMULAR

inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane,

prof. Diana Zaharescu