Urmare a adresei MEN 2102/dgissep/29.06.2018 (aici), am atasat (aici) nota privind precizari pentru actualizare DATE FINANCIARE ( doar la Titlurile 10 și 20 ) in SIIIR pentru anul calendaristic 2017, sistem informatic SIIR, an scolar 2016-2017. TERMEN 10 IULIE 2018 ORA 14.

 PRECIZARI: Bugetul și Execuția DOAR, cost standard. 
La nivelul Inpectoratului Școlar Județean Sibiu, va exista un grup de lucru (aici) care va verifica aceste situatii. 
Contabili din unitatile de invatamant vor veni in perioada 16-20 iulie cu macheta privind executia (aici) completata și cu executia la 31.12.2017 listata de pe Transparenta Bugetara.