În atenția Comisiilor de admitere din unitățile de învățământ liceal care școlarizează elevi la învățământul profesional de stat sau la învățământul dual

Conform calendarului admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual:

- în 3 iulie 2018 are loc validarea, de către Comisia de admitere județeană, a candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat și în învățământul dual.

- în 5 iulie 2018 se transmit, în scris și în format electronic (conform machetei postate pe site-ul ISJ, secțiunea Admitere în liceu, conectare cu parolă) listele finale cu candidații înmatriculați și situația locurilor rămase libere, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere, la învățământ profesional de stat și la învățământ dual

Comisia de admitere județeană