Raportarile financiare aferente trimestrului II 2018 vor cuprinde:

- Bilant,
- Cont de rezultat patrimonial,
- Situatia fluxurilor de trezorerie, vizata de Trezorerie,
- Contul de executie al institutiilor publice, Anexa 7, (pe forme de invatamant si total),

Credite bugetare anuale = ultimul buget rectificat

Credite trimestriale = deschideri de credite

Angajamente bugetare= angajamente legale=plati
- Executia bugetara la data de 30.06.2018, listata de pe www.transparenta-bugetara.gov.ro,
- Balanta de verificare analitica, semnata si stampilata,
- Anexa Raport CFP,

2.1 = 4.1
2.2 = 4.3
2.3 = 4.6
2.6 = 4.5

Aceste situatii se vor transmite si on-line (in programul atasat) la adresa isj.sibiu.raportarebilant@gmail.com
Termenul de predare a situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2017  este 16 - 18.07.2018.
Pentru unitatile conexe termenul este 19.07.2018