Vă transmitem in atasament(aici) modelele de anexe care conţin evidenţa produselor lactate consumate de către elevii prezenţi la cursuri, precum şi evidenţa merelor consumate de elevii prezenţi la cursuri.
Vă facem cunsocut faptul că anexele semnate şi stampilate de fiecare unitate şcolară trebuie transmise până cel târziu în data de 29 iunie 2018, la adresa de e-mail crina.sim@cjsibiu.ro.