În atenția directorilor unităților de învățământ/președinților comisiilor CE - Evaluare națională VIII:

Model de completare a foii de examen F1 la disciplina Limba și literatura maternă se completează, după caz:

PROBĂ SCRISĂ

 

Pentru*)   evaluare națională

 

Disciplina   Limba și literatura maternă - germană

                   Limba și literatura maternă - maghiară

 

Sesiunea   iunie, 2018