În vederea implementării Programului pentru şcoli al României- PROGRAMUL DE DISTRIBUȚIE LAPTE, PRODUSE DE PATISERIE, FRUCTE SI LEGUME,  în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 640/2017, unitatile de învățământ trebuie sa implementeze în mod obligatoriu, una dintre următoarele măsuri educative (ME), conform art. 4 din hotărâre:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare;

 b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;

  c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.

În acest sens, în vederea demarării procedurilor de achiziţie și a estimării sumelor necesare implementării acestor acțiuni, vă rugăm să vă înscrieți pentru una sau mai multe din măsurile educative propuse de Consiliul judetean Sibiu (ME lapte: varianta c sau b, ME fructe/legume: varianta c sau b și, separat, activități de grădinărit), termen: 12.06.2018.

Adresa CJ. img-180607143135.pdf [1.1 MB]

g.docs pentru inscrieri - termen 12.06.2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Io6LeE1fQmZj2kH7m52DVrlKKmK1wIPxh4aILxiI3wc/edit?usp=sharing

 

Inspector scolar, Daniela Muntean