IN ATENTIA DIRECTORILOR UNITATILOR DE INVATAMANT - IMPORTANT - REFERITOR ACTE DE STUDII

1. Avand in vedere solicitarea MEN cu privire la aplicarea prevederilor art.11 alin.(1) din Regulamentul actelor de studii aprobat prin OMENCS nr. 3844/ 2016, aveti obligatia sa verificati daca, au fost completate (inclusiv cu semnatura persoanelor indicate pe formularul tipizat, stampilate si cu timbrul sec aplicat) actele de studii pentru promotia 2017 si sa luati toate masurile necesare in vederea eliberarii acestora. 

Dupa verificare va rugam sa transmiteti in format letric cu semnatura si stampila, adresa prin care sa confirmati completarea tuturor actelor de studii pentru promotia 2017, la nr. fax:0269-436433 sau 0269-210817 - TERMEN: 15.06.2018

2. Va rugam sa va prezentati incepand de azi 05.06.2018 la I.S.J.Sibiu cu proces verbal si delegatie speciala in vederea ridicarii urm─âtoarelor acte de studii pentru promotia 2018: 

- diplom─â de absolvire inv. gimnazial,

- certificat abs. inv. a doua sansa,

- atestat  de competenta lingvistica,

- atestat competente profesionale,

- certificat calificare nivel 4.