Vă reamintim că potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) până în data de 25 mai a.c. fiecare unitate școlară trebuie să/și desemneze un responsabil cu protecția datelor. Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu se poate consulta aici(click)

Mai multe informatii la adresa : http://www.dataprotection.ro/