Vă informăm că în perioada mai – iunie 2018 se derulează analiza nevoilor profesorilor privind valorificarea resurselor educaționale deschise (RED) în cadrul Proiectului CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020, Activitatea A.2.2.2. Analiză de nevoi în ceea ce privește utilizarea de resurse educaționale deschise.
Vă rugăm să sprijiniţi demersul de completare a chestionarului elaborat de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, partener oficial în cadrul proiectului.
Chestionarul vizează practicile și nevoile de formare cu privire la utilizarea resurselor educaționale deschise (RED) în activitatea didactică. Completarea chestionarului durează 5-10 minute.  Răspunsurile sunt confidențiale, iar rezultatele ne vor ajuta să înțelegem modul în care sunt folosite RED în învățământul primar și gimnazial din România, precum și modul în care pot fi susținute cadrele didactice prin proiectul CRED în a le accesa, dezvolta și utiliza.

Specificaţii privind completarea chestionarului:

    Chestionarul este adresat cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial, directorilor, profesorilor metodişti şi inspectorilor şcolari.
    Chestionarul poate fi accesat la link-ul:https://www.surveymonkey.com/r/CXWJCWD (se completează fiecare întrebare, iar la final se apasă butonul DONE).
    Termenul până la care se poate completa chestionarul este 10 iunie 2018.