Concursul județean de comunicări științifice și proiecte interdisciplinare ale elevilor ”Festivalul Știinţei” (CAEJ 2017-2018) se va desfasura in data de 8 iunie 2018 la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu.

Concursul vizează dezvoltarea competenţelor de bază la matematică, ştiinţe şi tehnologii, fiind adresat tuturor elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal.

Secţiunile festivalului:

Nota - Pentru sectiunea Concurs de creatie a unor produse utilizand materiale reciclabile, echipele participante vor prezenta o macheta cu tema Orasul ECO.

Detalii referitoare la regulamentul concursului,  program si fisa de inscriere sunt postate pe pagina inspectorului/ INTERDISCIPLINARE.


Inspector scolar,

prof. Mariana Buzuriu