Conform calendarului programului "Euro 200" 2018, solicitantii eligibili vor fi completati in macheta de aici si vor fi comunicati pe adresa de e-mail mircea_drag@yahoo.com pana la data de 28 mai 2018

Nomenclatorul cu codurile siruta ale tuturor localitatilor din Romania care trebuie completat in macheta excel se poate obtine de aici

Lista solicitantilor eligibili la programul "Euro 200" 2018 a fost publicata la sectiunea "Programe sociale", pagina "Euro 200". Consultarea acestei liste se face folosind utilizatorul si parola unitatii. Rugam membrii comisiilor "Euro 200" din unitatile de invatamant sa o consulte, iar in cazul in care depisteaza erori sa solicite la biroul Informatizare corectarea datelor in vederea inregistrarii corecte a solicitantilor.