DEFINITIVAT 2018. În atenția directorilor unităților școlare și a candidaților. COMPLETARE DOSARE CANDIDAȚI. În conformitate cu art. 17 din OMEN nr. 4814/2017, directorul unității de învățământ sau un delegat al acestuia,  transmite inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din ISJ Sibiu, în intervalul 14 - 31 mai 2018, în vederea completării dosarelor candidaților, următoarele documente menționate la secțiunea Perfecționarea didactică.