Proba de verificare a cunostințelor de limba moderna pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne se va desfasura, conform Anexei IV la la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea admiterii în învațamântul liceal de stat.

Proba va avea loc in data  de 18 mai 2018, ora 9.00, la centrele specificate in procedura postata pe pagina inspectorului Laura Pitariu, la sectiunea Anunturi 

Va multumim.