Vă transmitem, atașat, adresa nr. 18864/ 12.12.2017,  a Consiliului Județean Sibiu, cu rugămintea de a ne sprijini în implementarea măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe/ legume proaspete în școli și a măsurilor educative care însoțesc distribuția de lapte și produse lactate, an școlar 2017-2018, Semestrul II[click aici]
Unitățile de învățământ (grădinițe și școli) interesate să valorifice această oportunitate prin înscrierea în vederea implementării uneia din măsurile educative de mai jos, până la data de 19 ianuarie 2018:

  1. Măsuri educative aferente distribuției de fructe/ legume- organizare de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, inclusiv degustarea de fructe și/ sau legume proaspete care nu se distribuie conform art. 3, alin. (3) și/sau miere (listele cu produsele necesare anexele 1 și 2) sau organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii (lista cu produsele necesare se regăsește în  anexa 5);
  2. Măsuri educative aferente distribuției de lapte și produse lactate- organizarea de concursuri tematice legate de consumul de lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de alte produse lactate, care nu se distribuie conform prevederilor art. 3, alin (3) și/sau miere, cu acordarea de premii ( listele cu produsele necesare se regăsesc în  anexele 3 și 4).
  3. Anexele se pot obtine de aici[click]

Școlile interesate vor trebui să transmită Consiliului Județean Sibiu o adresă scrisă, semnată și ștampilată de către conducătorul unității, care să cuprindă următoarele:

În eventualitatea necesității transmiterii unor informații suplimentare, vă puteți adresa Direcției Strategii Proiecte- Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială, Persoană de Contact: Doamna Dana Lupică, Șef Serviciu, la telefon 0269.21.77.33, interior 128 sau 135, sau, pe adresele de  e-mail: dana.lupica@cjsibiu.ro , anca.stoica@cjsibiu.ro (responsabil măsuri educative care însoțesc distribuția de fructe proaspete- concursuri tematice cu degustări), susana.hebian@cjsibiu.ro ( responsabil măsuri educative care însoțesc distribuția de fructe proaspete- activități de grădinărit) și delia.lisan@cjsibiu.ro ( responsabil măsuri educative care însoțesc distribuția de lapte și produse lactate- concursuri tematice cu degustări).