IN ATENTIA DIRECTORILOR - Cei care au încadrate la disciplina Educaţie fizică şi sport cadre didactice debutante/calificate/necalificate/in curs de calificare – vă rugăm să asiguraţi înscrierea şi participarea cadrelor didactice la cursul de formare"Debut în cariera didactică "