Miercuri 13 decmbrie 2017, ora 14, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum" Sibiu, va avea loc cercul pedagogic pentru cadrele didactice din aria curriculara "Tehnologii", profilele:Resurse naturale si Tehnic.

Inspector scolar,

Adrian Poplacean