ORDIN nr.5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

Anexele planului de scolarizare se obtin din aplicatia SIIIR, dupa introducerea numarului de grupe/clase(toate grupele si clasele!) si a numarului de locuri disponibile in sectiunea "Plan propus" din modulul "Plan de scolarizare". Dupa ce planul de scolarizare este introdus in forma finala(nu se mai fac modificari!) se apasa butonul "Finalizeaza" de la optiunea "Sumar". Anexele rezultate din sectiunea "Rapoarte" vor fi apoi transmise in format letric cu semnatura si stampila la biroul "Plan Salarizare - Retea scolara" pana in data de 15 decembrie 2017. Planul de scolarizare trebuie completat de toate unitatile cu personalitate juridica din judetul Sibiu atit de unitatile de invatamant de stat, cat si de cele private(taxa). La introducerea numarului de locuri disponibile pentru fiecare formatiune de studiu(grupa/clasa) din planul de scolarizare pentru anul viitor 2018-2019, veti avea in vedere numarul de elevi existenti in anul scolar 2017-2018 ca un indicator orientativ