Rezultatele verificării dosarelor depuse pentru înscrierea la gradul didactic II, sesiunea 2019 sunt postate in sectiunea "Perfectionare didactica". Candidații care au menționate  la rubrica Observații documente lipsă, vor completa dosarele până marți, 28.noiembrie 2017, pentru a se putea supune aprobării înscrierii. Documentele vor fi însoțite cu datele de pe dosar ale candidatului, scrise pe suport de hârtie, format A5 și se vor înainta inspectorului școlar Ioan Cârțău