În atenția doamnelor/domnilor director,

Datorită necompletării corespunzătoare a situatiei privind Monitorizarea măsurilor întreprinse la nivelul unităților școlare pentru reducerea absenteismului, a fenomenelor de neșcolarizare și părăsire timpurie a școlii, diminuarea fenomenului de violență și creșterea siguranței elevilor în mediul școlar, vă rog să completați, până în data de 21.11.2017, tabelul anexat(click aici), menționând, obligatoriu, măsurile întreprinse si nr. absențelor sau al cazurilor de violență sau de părăsire timpurie a scolii.
Tabelul va fi transmis pe mailul d-nei inspector școlar general adjunct, prof.Mirela Iancu