Rezultatele verificării dosarelor depuse pentru gradul didactic I seria 2020 se află la sectiunea "Perfectionare didactica", tabul "Gradul I,II". Luni atașăm și lista educatoarelor. Candidații care au lipsuri menționate la rubrica Observații, vor completa dosarele până miercuri, 15 noiembrie, 2017, orele 12,00, pentru a putea fi înaintate spre aprobarea C.A. al ISJ. ( Transmite I.ș.d.r.u. Ioan Cârțău)