In atentia tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, referitor la repartizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.104 alin.2 lit b,d din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011
In vederea repartizării sumelor defalcate din TVA ( cheltuieli materiale) pentru finanțarea unitaților de învățământ preuniversitar de stat, pe unități administrativ-teritoriale, din suma alocată județului Sibiu, vă rugăm să transmiteți în regim de urgență, pănă maine 07.11.2017 ora 10 (după această oră se transmite situația la Adminitrația Județeană a Finanțelor Publice), următoarele:
- Adresă de înaintare către IȘJ, semnată și ștampilată de directorul și contabilul unității și apoi avizată  de primar,
- NOTA DE FUNDAMENTARE privind suplimentarea bugetului, semnată și ștampilată de directorul și contabilul unității și apoi avizată  de primar,
- NOTA JUSTIFICATIVA privind modul de utilizare a sumelor alocate, semanată și ștampilată de directorul și contabilul unității și apoi avizată  de primar. 
- Raport de audit/control, a modului de angajare si utilizare a sumelor alocate pentru finantarea de baza, pe baza costurilor standard per elev/prescolar si dupa verificarea corelarii numarului de personal cu numarul de elevi - semnat de auditor - Menchiu Dumitru

In vederea repartizării sumelor defalcate din TVA ( cheltuieli materiale) pentru finanțarea unitaților de învățământ preuniversitar de stat, pe unități administrativ-teritoriale, din suma alocată județului Sibiu, vă rugăm să transmiteți în regim de urgență, pănă maine 07.11.2017 ora 10 (după această oră se transmite situația la Adminitrația Județeană a Finanțelor Publice), următoarele:

- Adresă de înaintare către IȘJ, semnată și ștampilată de directorul și contabilul unității și apoi avizată  de primar,

- NOTA DE FUNDAMENTARE privind suplimentarea bugetului, semnată și ștampilată de directorul și contabilul unității și apoi avizată  de primar,

- NOTA JUSTIFICATIVA privind modul de utilizare a sumelor alocate, semanată și ștampilată de directorul și contabilul unității și apoi avizată  de primar. 

- Raport de audit/control, a modului de angajare si utilizare a sumelor alocate pentru finantarea de baza, pe baza costurilor standard per elev/prescolar si dupa verificarea corelarii numarului de personal cu numarul de elevi - semnat de auditor - Menchiu Dumitru