Procedură de lucru pentru introducerea în SIIIR a atributului corespondent datei înființării unității