Ca urmare a adresei Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care ne solicita sprijinul pentru intocmirea situatiei privind rezultatele obtinute de elevii din municipiul Sibiu la olimpiade in anul scolar 2016-2017, va rugam sa completati machetele aflate pe pagina securizata a doamnei inspector Daniela Muntean. 

Se vor trece rezultatele obtinute de elevii unitatii de invatamant la olimpiadele din Calendarul Olimpiadelor Nationale cu nr 26395/16.02.2017(de aici), in ordinea premiilor: I, II, III, mentiune. 

Informatiile sunt solicitate in vederea premierii elevilor de catre Primaria Municipiului Sibiu.

Termen 27.10.2017 in vederea transmiterii situatiei la Primaria Sibiu, conform adresei atasate.

In adresa Primariei care este atasata este specificat ca pentru faza judeteana a olimpiadelor (vezi calendarul atasat) se completeaza doar premiile (nu si mentiuni) si pentru faza nationala si internationala se vor completa inclusiv mentiunile. Se va respecta calendarul atasat. Nu se premiaza concursurile scolare!

Situatia va fi inaintata luni, 30 octombrie 2017 catre Primaria Sibiu.