Va comunicam kitul de instalare al versiunii 2.8(aici)

Modificările aduse la versiunea 2.8.0 faţă de versiunea 2.7.1 constau în:
Au fost implementate modificările aduse de LEGE-CADRU nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, publicată în Monitorul oficial nr. 492 din 28 iunie 2017;
• Au fost implementate modificările aduse de ORDONANTA Nr. 4/2017 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017.


ATENTIE!
1. După instalarea versiunii 2.8 statele de personale care nu au fost închise se vor invalida, vor trece în starea “în lucru”
2. Sporul de doctorat se iniţializează cu valoarea zero.
3. Bază calcul plata cu ora se recalculează conform regulilor aplicabile Legii-cadru nr. 153/2017


Pașii de urmat după instalarea noii versiuni:
a) Pentru aplicarea Legii cadru nr. 153/2017:
- Pentru personalul didactic de predare în statul de personal în forma de Incadrare se setează la tranșa aferentă Vechimii în învățământ conform Legii cadru pe coloana “Legea 153” una din valorile: 1 – 5 ani, 5 – 10 ani, 10 – 15 ani, 15 – 20 ani, 20 – 25 ani, peste 25 ani. Această setare se realizează atât pe încadrarea principal, cât şi pe încadrările secundare.
- Se încadrează personalul auxiliar / nedidactic pe noile funcții/categoria de personal aferentă, acolo unde este cazul - în conformitate cu L153/2017
- Se setează procentul 50% pentru sporul de doctorat pentru angajații beneficiari ai acestui drept.
- Se verifică salariile grilă şi drepturile salariale aferente funcțiilor de conducere.
- Se verifică prin sondaj cazuri de încadrări ale angajaţilor pentru a se certifica corectitudinea datelor.

Pentru încadrarea personalului nou sau reîncadrat conform Legii – cadru nr. 153/2017 în statul de personal se vor urma paşii:
- se bifează căsuța Reîncadrare din fereastra Încadrare
- se completează câmpul Coeficient Legea 153 cu valoarea din lege aferentă funcției ocupate
- se seteaza sporul de vechime pentru calculul salariului grilă
- se operează celelalte drepturi deţinute conform contractului de muncă încheiat.
- se salvează modificările.
În cazul persoanelor pentru care se face reîncadrarea / angajarea pe funcţii similare pentru care există drepturi salariale pe algoritmul de calcul valabil până la 30.06.2017 (a se vedea definiția funcției similare L153/2017, art 7 lit g)) înregistrarea în aplicaţie a drepturilor se va face conform regulilor aplicate până la 30.06.2017.

b.) Pentru aplicarea Ordonantei nr. 4/2017:
Ordonanta nr. 4/2017 prevede că în cazul în care totalul veniturilor salariale ale unui angajat de pe toate contractele de muncă încheiate este mai mic decât salariul minim pe economie raportat la zilele lucrate atunci angajatorul va plăti contribuţia de asigurări sociale angajator de 15,8% şi contribuţia asigurări sociale de sănătate angajator de 5,2 la nivelul salariului minim pe economie.
În forma de Recapitulaţie taxe unde se calculează aceste contribuţii formula nouă de calcul se aplică în mod automat pe forma de Total. După calcul se opera manual diferenţa sesizată de aplicaţie la salvare pe una sursele de finanţare şi nivelurile de învăţământ dorite de operator.
Pentru cazurile în care nu trebuie aplicat acest algoritm se va merge în Stat de personal/ Date persoană şi se va selecta la nivelul persoanelor unul din Motivele de scutire conform OG4/2017 .

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.8, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.8).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.8”

S-a actualizat fluxul de lucru si schimbul de date dintre aplicaţiile locale şi centrale, respectiv acum la nivelul aplicaţiilor centrale în detaliile statului de personal selectat se va putea actualiza valoarea sporului de condiţii vătămătoare, valoare care a fost trimisă initial din aplicaţia locală.

 Fluxul de lucru  în aplicaţia centrală este următorul:
- Se deschid detaliile statului de personal la luna de calcul selectată.
- În detaliile statului de personal se va putea observa un nou camp pe fond albastru în dreptul sporului de condiţii vătămătoare
- Se caută persoana pentru care se doreşte actualizarea sporului şi se tastează noua valoare
- Pentru salvarea acestor modificări se acţionează butonul Salvează din zona de Comenzi.
- Se va “Respinge” statul de personal pentru care se va completa şi un comentariu in câmpul “Comentarii” pentru a justifica modificarea efectuată

La nivelul aplicaţiei locale:
- La preluarea răspunsului se va insera noua valoare a sporului şi se va calcula valoarea corespunzător noului procent
-  Se va incrementa o noua versiune a statului de personal cu starea “în lucru” care va trebui să fie retrimisă la avizat pentru validarea valorilor recalculate.
- În campul de “Comentariu” va apărea valoarea: Versiunea a fost creată automat ca urmare a actualizării sporului de condiții vătămătoare de către responsabilul ISJ, urmat de comentariul operat la nivelul ISJ.

 .