PROCEDURA OPERAŢIONALĂ:Organizarea selecţiei concursurilor / proiectelor pentru Calendarul Competițiilor Școlare și al Activităţilor Educative Județene, pentru Calendarul Activității Educative Regionale și Interjudețene și  pentru Calendarul Național al Activității Educative. 

procedura_selectie_concursuri_proiecte_final.doc [284.5 KB]