Echivalare studii.  În atenția cadrelor didactice care au studii superioare finalizate cu examen de absolvire și pot beneficia de prevederile Ordinului 5553/2011. Postăm mai jos O.M. E.N.C.S. nr. 5920/06/12/2016 cuprinzând Calendarul activităților prevăzute în Metodologia  privind echivalarea  pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență , pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011,cu modificările ulterioare, sesiunea 2016-2017. Precizăm că  depunerea și înregistrarea dosarelor candidaților  la ISJ are termenul de până la 11 ianuarie 2017 . La nivelul unităților școlare se va mediatiza acest mesaj.( I. Cârțău)